ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.),

„БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ“ ООД СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изготвяне и внасяне на Заявление с проектна документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец - за водоснабдяване за промишлени други цели на обект: „Предприятие за преработка на плодове и безалкохолни напитки“ в ПИ с идент. 73256.560.136 (стар ПИ № 000129), м. „Райчов дол“, в землището на село Трудовец, ЕКАТТЕ 73256, община Ботевград, област Софийска на „БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ” ООД“.

Тръбният кладенец (ТК-2) е съществуващ. Разположен е в изток - югоизточния край на имота, със следните географски координати, система WGS-84: N 42° 55' 17,321"; E 23° 51' 25,108". Има дълбочина 120,0 m.

Писмени становища и мнения се приемат в: РИОСВ, гр. София – 1000, бул. „Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; тел.: 02/955 55 98.

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 02 / 955 73 93; факс: 02 / 955 73 93; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Лице за контакти: Армен Мнацаканов – Изпълнителен Директор.