Горна Баня и приятели

БК Горна Баня получи приз “За най-добро партньорство през 2017 г.” по време на Годишни награди на БХРА за 2017 г.

На 28 ноември 2017 г. Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация връчи в „София Хотел Балкан” своите Годишни награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта. От 1996 г. БХРА избира носители на най-престижните и дългогодишните отличия в…